OUD / Scoren! – Inleiding

Pannenkoek overgooien

Algemeen (per organisatie)

  • Duur – 15 minuten
  • Deelnemers – min. 6 / max. 12
  • Afmeting – Afstand tussen blauwe stippen: 5 meter / Afstand tussen blauwe en gele stip: 6 meter

Materiaal

 • Frisbee 4x
 • Stippen 12x (aantal deelnemers)

Organisatie

Elk kind start op een stip. Ze staan in een tweetal tegenover elkaar. Bij een oneven aantal kan je nog een kind tussen het tweetal zetten, als een tussenpersoon. Elk twee/drietal heeft 1 frisbee.

Aandachtspunten 

 • 4 vingers onder de frisbee, je duim bovenop de frisbee
 • De frisbee nawijzen na het gooien

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening

Het kind met de frisbee, mikt de frisbee naar het kind aan de overkant (of de tussenpersoon bij een drietal). Vervolgens wordt de frisbee weer teruggegooid.

Eenvoudiger maken:

 • Stippen dichterbij elkaar
 • Een bal gebruiken i.p.v. een frisbee

Uitbouw: Welk groepje kan de frisbee vangen, zonder dat het de grond heeft geraakt?