Kern

Stoeien

Materiaal

  • Pion 6 tot 8x

Organisatie

Alle kinderen doen de oefeningen tegelijk (klassikale les)

Aandachtspunten

    • Pak geen kleding, maar alleen het lichaam vast
    • Als een kind stop zegt, moet de ander direct stoppen
    • Pedagogisch medewerker kijkt goed of de kinderen het als veilig en prettig ervaren. Zo niet, dan moet er worden gestopt. 

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Wie pakt de apenteen als eerst?

Basis: probeer de grote teen van het andere kind te tikken of vastpakken

Oefening 2
Bevrijd jezelf!

Basis: In tweetallen werk je deze oefening af waarbij kind A een poortje maakt en zich laat zakken als kind B eronder kruipt. Vervolgens gaat kind B proberen om onder Kind A vandaan te kruipen. 

Oefening 3

Zet de andere aap uit het de boomhut!

Basis: In de boomhut is plaats voor 1 aap en dus duw je de ander op de rug (buiten het vak).