Kern

Balanceren & Vallen

Materiaal

  • Stip 5x
  • Pion 6x
  • Hoepel 4x
  • Lijntje 6x
  • Muziekbox (optioneel)

Organisatie

Laat elk kind starten op een stip.

Aandachtspunten

  • Voeten voor elkaar zetten
  • Armen als een vliegtuig
  • Kijken waar je loopt

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Stap over de omgevallen bomen heen

Basis: Loop over de markeerstreep en stap zijwaarts over de pionnen
Eenvoudig: Loop over de markeerstreep en stap voorwaarts over de pionnen
Uitdagend: Loop over de markeerstreep en stap achterwaarts over de pionnen

Oefening 2

Ren over de loopbrug en stop bij de boomhut

Basis: Ren over de markeerstreep en stop met 2 voeten op de stip
Eenvoudig: Loop over de markeerstreep en stop met 2 voeten op de stip
Uitdagend: Ren over de markeerstreep en stop met 1 voet op de stip

Oefening 3

Loop over de schilpadden heen (de kinderen kiezen een eigen route)

Basis: Loop voorwaarts een rondje op de hoepel Eenvoudig: Loop zijwaarts een rondje op de hoepel
Uitdagend: Loop achterwaarts een rondje op de hoepel