Kern

Bewegen op Muziek

Materiaal

  • Stip 4x
  • Optioneel: muziekboxje voor harder geluid

Organisatie

Alle oefeningen doe je klassikaal. Dus met alle kinderen tegelijk dezelfde oefening.

Aandachtspunten

  • Zorg dat iedereen Arie de Aap kan zien
  • Laat de kinderen goed luisteren naar de tekst

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Luisteren naar de tekst!

Basis: De kinderen lopen rustig door de ruimte. Wanneer zij het woord ‘Gooien’ horen, moeten zij de grond aanraken. (Uiteraard kan ook gekozen worden om te springen, liggen, zitten óf een gooi beweging te maken)

Oefening 2

Luisteren naar de maat!

Basis: De kinderen gaan eerst lopen op de maat van de muziek. Bij iedere tel zetten zij een stap en dus loopt ieder kind op hetzelfde tempo. 
Uitdagend: de kinderen klappen bij elke stap

Oefening 3

Combineren maar!

De vorige twee oefeningen worden gecombineerd. Kortom: de kinderen lopen door elkaar heen, sommigen zelfs klappend, en wanneer zij het woord ‘Gooien’ horen voeren zij de betreffende opdracht uit (grond aantikken, springen, zitten, enz). Daarna gaan zij verder.