Kern

Balanceren

Materiaal

  • Lijntjes 7x
  • Hoepels 2x
  • Pittenzakje 20x
  • Pion 3x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Voeten voor elkaar zetten
  • Armen als een vliegtuig 
  • Kijken waar je loopt

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1
Loop over de boomstam en raak de gekleurde bananen aan!

Basis: Loop zijwaarts over de lijntjes
Eenvoudig: Loop vooruit over de lijntjes
Uitdagend: Loop zijwaarts en tik de lijntjes aan

Oefening 2
Leg de banaan op je hoofd en breng hem terug naar de vijver

Basis: Loop vooruit met het zakje op het hoofd
Eenvoudig: Loop vooruit met 1 hand op het zakje
Uitdagend: Loop achteruit met zakje op het hoofd

Oefening 3
Loop zachtjes op je tenen! Anders worden de krokodillen wakker!

Basis: Loop zijwaarts, op je tenen, van pion naar pion
Eenvoudig: Loop vooruit, op je tenen, van pion naar pion
Uitdagend: Loop achteruit, op je tenen, van pion naar pion