Kern

Gaan & Lopen

Materiaal

  • Stip 12x
  • Pion 6x
  • Bal (klein) 4x
  • Hoepel 4x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

Goed kijken waar je loopt

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1
Stap over de doorzichtige boomtakken

Basis: Stap achterwaarts naar de volgende stip en sta even stil
Eenvoudiger: Stap voorwaarts naar de volgende stip en sta even stil
Uitdagender: Stap achterwaarts op de tenen naar de volgende stip en sta even stil

Oefening 2

Stap tussen de palmbomen met kokosnoten

Basis: Slalom al rennend tussen de pionnen door
Eenvoudiger: Slalom al lopend tussen de pionnen door
Uitdagender: Slalom achteruit tussen de pionnen door
 

Oefening 3
Kruip door de rozenkrans en stap over de rots.

Basis: Blijf stabiel staan ‘wurmen’ door de hoepel’ en stap over de pion
Eenvoudiger: Blijf stabiel staan ‘wurmen’ door de hoepel’ en stap over de lage pion
Uitdagender: Blijf stabiel staan ‘wurmen’ door de hoepel’ en spring met twee voeten over de pion