Kern

Gaan & Lopen

Materiaal

  • Stip 5x
  • Lijntje 4x
  • Pittenzakje 10x
  • Hoepel 2x
  • Pion 4x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

Kijk goed voor je waar je loopt

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Ren als een paardje vanuit de stal door het bos om de verschillende bomen heen

Basis: Ren om de pionnen en hef je knieën
Eenvoudig: Loop om de pionnen en hef je knieën
Uitdagend: Ren een rondje om elke pion en hef je knieën

Oefening 2
Schuif met je billen over de grond naar de andere pion

Basis: Schuif met je billen vooruit over de grond naar de andere pion
Eenvoudig: Schuif met je billen achteruit over de grond naar de andere pion
Uitdagend: Kruip als een krabbetje naar de andere pion

Oefening 3
Neem de fruitzakjes mee naar de andere kant van de rivier

Basis: Pak een pion en doe er een pittenzakje in. Loop met de pion en het zakje over de takken (lijntjes) en over de stenen (stippen) heen. Doe het zakje in de hoepel en zet de pion terug. Doe je knieën omhoog bij elke stap.
Eenvoudig: Idem, gewoon lopen
Uitdagend: Idem, zakken door je knieën bij elke stap