Kern

Rollen & Duikelen

Materiaal

  • Pittenzakje 10x
  • Hoepel 2x
  • Matje of kleed van eigen lcoatie 1x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Zitten als een kikker
  • Door je benen kijken
  • Kin op je borst (belangrijk voor de veiligheid!)
  • Handen vlak voor je tenen

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Breng de gekleurde snoepjes naar de snoep pot d.m.v. een pannenkoekenrol  (als een potlood/boomstam)

Basis: Breng de pittenzakjes naar de hoepel d.m.v. een pannenkoekenrol
Eenvoudig: Verklein de afstand
Uitdagend: Vergroot de afstand

Oefening 2
Breng het snoepzakje naar de snoep pot

Basis: Doe het pittenzakje onder je kin en breng het met je armen wijd naar de hoepel

Oefening 3
Ga zitten als een kikker en maak een koprol

Basis: Ga zitten als een kikker en maak een koprol met hulpverlening
Eenvoudig: Maak de koprolhouding en kijk naar Arie de Aap
Uitdagend: Ga zitten als een kikker en maak een koprol zonder hulpverlening