Kern

Balanceren

Materiaal

  • Lijntje 4x
  • Pittenzakje 20x
  • Hoepel 4x 

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Voeten voor elkaar zetten
  • Armen als een vliegtuig
  • Kijken waar je loopt

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Loop over de boomstam en raak de gekleurde bananen (lijntjes) aan!

Basis: Loop zijwaarts over de lijntjes
Eenvoudig: Loop vooruit over de lijntjes
Uitdagend: Loop voorwaarts en tik de zakjes aan

Oefening 2

Schaats van de ene sloot naar de andere sloot

Basis: Spring op je linker been, dan op je rechter been, etc.

Eenvoudig: Stap met je linker been, dan met je rechter been, etc.
Uitdagend: Spring op je linker been en blijft even stil staan, dan met rechts, etc.

Oefening 3
Leg de kikker op je hoofd en breng hem terug naar de vijver

Basis: Loop vooruit met het zakje op het hoofd en trek in het midden je benen omhoog
Eenvoudig: Loop vooruit met het zakje op het hoofd
Uitdagend: Loop vooruit met het zakje op het hoofd en trek bij elke stap je been omhoog