Kern

Bewegen op muziek

Materiaal

  • Stip 9x

Organisatie

Alle oefeningen doe je klassikaal. Dus met alle kinderen tegelijk dezelfde oefening.

Aandachtspunten

Zorg dat iedereen Arie de Aap kan zien

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening

Arie doet met de pedagogisch medewerker een oefening voor en vervolgens doen de kinderen dit na:

  • Stampen op de grond (allemaal te gelijk)
  • Stampen op de grond (achter elkaar, dus na Arie gaat kind 1, dan kind 2, enz)
  • Oefening 1 en 2 met klappen
  • Oefening 1, 2 en 3 combineren (dus eerst een stamp en dan een klap)
  • Wellicht weten de kinderen nog bewegingen die ook gecombineerd kunnen worden!