Kern

Gaan & Lopen

Materiaal

  • Bal 4x
  • Hoepel 2x
  • Pion 12x 
  • Touw 3x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

Goed kijken waar je loopt 

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Loop om de bomen, maar kijk uit dat de appels niet vallen! 

Basis: Slalom rennend om de pionnen zonder dat de bal eraf valt.
Eenvoudig: Slalom lopend om de pionnen zonder dat de bal eraf valt.
Uitdagend: Slalom achterwaarts om de pionnen zonder dat de bal eraf valt.

Oefening 2
Kruip als een tijger over de bomen heen.

Basis: Kruip als een tijger over de touwtjes heen
Eenvoudig: Hang de touwtjes lager
Uitdagend: Hang de touwtjes hoger

Oefening 3
Kruip door de grot van de beer

Basis: Stap door de hoepel
Eenvoudig: Kruip door de hoepel
Uitdagend: Kruip achterwaarts door de hoepel