Kern

Themales: Sinterklaas

Materiaal

  • Lijntjes 5x
  • Pittenzakjes 20x
  • Hoepel 5x
  • Pion 9x
  • Touwtje 3x 
  • Blokjes 4x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Armen als een vliegtuig bij balanceren
  • 1 voet (R) op de stip en 1 voet (L) voor de stip bij mikken (= rechtshandige gooier)

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Gooi de cadeautjes in de schoorsteen

Basis: Gooi de pittenzakjes in de hoepel
Eenvoudig: Verklein de afstand
Uitdagend: Vergroot de afstand

Oefening 2
Loop over de daken en breng het cadeautje naar de schoorsteen

Basis: Loop zijwaarts over de lijntjes
Eenvoudig: Loop voorwaarts over de lijntjes 
Uitdagend: Loop vooruit over strepen en stap over de pionnen heen (schoorstenen)

Oefening 3
Stap zachtjes over al het speelgoed heen in de slaapkamer. Kijk uit dat de kinderen niet wakker worden!

Basis: Stap van stip naar hoepel zonder de materialen te raken
Uitdagend: Leg meer materiaal klaar