Kern

Themales: Kerst

Materiaal

  • Touw 3x
  • Pion 4x
  • Blokjes 4x
  • Hoepels 3x
  • Pittenzakjes 8x

Organisatie

De kinderen starten allemaal bij een onderdeel en sluiten daarna aan bij de volgende. Na de uitvoering mogen zij hun cadeautje (pittenzakje) in de schoorsteen (hoepel) gooien. 

Aandachtspunten

  • Zak bij de afzet en de landing door de knieën
  • Land altijd op de voeten
  • Het pittenzakje nemen zij steeds mee naar de volgende oefening

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

De Kerstman moet naar het volgende huis om een cadeautje te brengen, maar er zit een klein slootje tussen…  

Basis: Spring met 2 voeten over het slootje heen
Eenvoudig: Stap over het slootje heen
Uitdagend: Spring zijwaarts over het slootje heen

Oefening 2
Owjee, er slapen hondjes in de tuin waar het cadeautje gebracht moet worden. Maak ze maar niet wakker…

Basis: Spring met 2 voeten over de hondjes heen
Eenvoudig: Stap over de hondjes heen
Uitdagend: Spring zijwaarts over de hondjes heen

Oefening 3
De Kerstman brengt ook de koning in een kasteel een cadeautje. Dan moet hij wel over de kasteelmuurtjes van toren naar toren..

Basis: Spring met 2 voeten naar de volgende toren
Eenvoudig: Spring ongelijk/lopend naar de volgende toren
Uitdagend: Spring op 1 been naar de volgende toren