Kern

Balanceren

Materiaal

  • Touw 2x
  • Pittenzakje 20x
  • Hoepel 4x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Voeten voor elkaar zetten 
  • Armen als een vliegtuig 
  • Kijken waar je loopt 

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Blijf staan op het topje van een grote berg in het oerwoud

Basis: Blijf 1 seconde stil staan op 1 been
Eenvoudig: Wankel heen en weer zonder stil te staan
Uitdagend: Blijf langer dan 2 seconde op 1 been staan

Oefening 2
Loop over de stenen. Kijk uit voor de krokodillen in het water!

Basis: Stap zijwaarts over de zakjes
Eenvoudig: Stap voorwaarts over de zakjes 
Uitdagend: Stap achterwaarts met 2 voeten op het zakje

Oefening 3
Stap voorzichtig over de zwemmende schilpadden

Basis: Loop voorwaarts over de rand van de hoepels
Eenvoudig: Loop zijwaarts over de rand van de hoepels
Uitdagend: Loop achterwaarts over de rand van de hoepels