Kern

Trappen & Schieten

Materiaal

  • Stip 2x
  • Blokje 3x
  • Bal 1x

Organisatie

De kinderen starten bij een onderdeel en na enkele minuten beslist de spelleider dat er gewisseld wordt van onderdeel. 
* Bij het omschoppen van de blokjes kunnen de kinderen de blokjes voor elkaar opstapelen of klaarzetten

Aandachtspunten

  • Zet standbeen stevig neer
  • Trap je met rechts? Dan staat het linkerbeen voor (en andersom)

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Schiet de bal tegen de gekleurde boompjes

Basis: Schiet van vergrote afstand tegen de blokjes aan
Eenvoudiger: Schiet van korte afstand tegen de blokjes
Uitdagender:  Schiet van vergrote afstand tegen de blokjes aan met links en rechts

Oefening 2

Trap de gekleurde blaadjes in het rond

Basis: Trap met het ene been het bovenste blokje en vervolgens met het andere been het onderste blokje
Eenvoudiger: Trap met voorkeursbeen het bovenste blokje van de ander
Uitdagender: Trap de bovenste twee blokjes met twee verschillende benen, de laatste met het been naar keuze