Kern

Balanceren

Materiaal

  • Lijntjes7x
  • Pittenzakje 20x
  • Pion 6x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Voeten voor elkaar zetten 
  • Armen als een vliegtuig 
    Kijken waar je loopt 

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Loop over de boomstam en raak de gekleurde bananen (lijntjes) aan! 

Basis: Loop zijwaarts over de lijntjes
Eenvoudig: Loop vooruit over de lijntjes
Uitdagend: Loop voorwaarts en tik de zakjes aan

Oefening 2
Loop over de stenen. Kijk uit voor de krokodillen in het water!

Basis: Stap zijwaarts over de zakjes
Eenvoudig: Stap voorwaarts over de zakjes 
Uitdagend: Stap achterwaarts met 2 voeten op het zakje

Oefening 3
Stap over de omgevallen bomen heen

Basis: Stap zijwaarts over de pionnen
Eenvoudig: Stap voorwaarts over de pionnen
Uitdagend: Stap achterwaarts over de pionnen