Kern

Themales: Lente

Materiaal

  • Stip 9x
  • Hoepel 1x
  • Pittenzakje 20x
  • Pion 10x
  • Bal 2x
  • Blokje 8x
  • Springtouwtje 3x

Organisatie

Laat 4 kinderen tegelijk bij een oefening beginnen. Na 3 minuten wisselen de kinderen door naar de volgende oefening.

Aandachtspunten

  • Door je knieën bij het springen
  • Bal nawijzen na het rollen

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Leg de gekleurde eieren in het juiste hok

Basis: Rennend van de stip naar de juiste pion
Eenvoudiger: Verminder het aantal kleuren
Uitdagender: Vergroot de afstand

Oefening 2

Stap als een konijn over de boomtakjes

Basis: Spring voorwaarts over de touwtjes
Eenvoudiger: Stap voorwaarts over de touwtjes
Uitdagender: Spring zijwaarts over de touwtjes

Oefening 3

Rol het eitje langzaam van kip naar kip

Basis
: Rol de bal over vanuit buiklig
Eenvoudiger: Rol de bal over vanuit zithouding
Uitdagender: Hetzelfde als oefening 1, maar nu wordt de bal geklemd tussen twee blokjes