Kern

Combiles week 1-10

Materiaal

  • Blok 9x
  • Stip 9x 
  • Hoepel 4x
  • bal 3x

Organisatie

De kinderen lopen in een stroomvorm achter elkaar aan en voeren de oefeningen diverse keren achter elkaar uit. 

Aandachtspunten

  • Let goed waar handen en voeten worden gezet
  • Houd de balans met de handen ‘als een vliegtuig’ 

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Schiet tegen de gekleurde boomstammen aan

Basis: Zwaai been goed van achter naar voor en mik de bal tegen de blokjes
Eenvoudiger: Verklein de afstand
Uitdagender: Zwaai been goed van achter naar voor en mik de bal tegen de blokjes

Oefening 2

Balanceer om de koude waterplassen

Basis: Loop rustig voorwaarts over de rand van de hoepel
Eenvoudiger: Loop zijwaarts over de rand van de hoepel
Uitdagender: Loop achterwaarts over de rand van de hoepel

Oefening 3

Rol als een steen richting Arie de Aap

Basis
: Rol als een pannenkoek van links naar rechts terwijl een kind over je heen stapt of springt