Kern

Gaan & Lopen

Materiaal

  •  Stip 5x
  • Pion 4x
  • Bal 4x
  • Hoepel 2x

Organisatie

De oefeningen worden per onderdeel afgewerkt. Dus de kinderen voeren elke oefening tegelijk uit en gaan vervolgens door naar de volgende. 

Aandachtspunten

  • Let goed waar handen en voeten worden gezet
  • Houd de balans met de handen ‘als een vliegtuig’ 

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Draai je rondjes op of om de gekleurde jungle stenen

Basis
: Draai met korte stapjes OP de stippen linksom en rechtsom
Eenvoudiger: Idem, maar nu OM de stippen
Uitdagender: Draai met korte stapjes OP de stippen linksom en rechtsom met de ogen dicht

Oefening 2

Beweeg tussen de palmbomen door, maar pas op voor de kokosnoten

Basis
: Dribbel voorwaarts tussen de pionnen
Eenvoudiger: Stap voorwaarts tussen de pionnen
Uitdagender: Stap achterwaarts tussen de pionnen

Oefening 3

Kruip tussen te geheime boomgaten door

Basis
: Kruip tussen de twee hoepel door
Eenvoudiger: Kruip tussen een enkele hoepel door
Uitdagender: Tijger tussen de twee hoepels door