Kern

Rollen & Duikelen

Materiaal

  • Stip 4x
  • Blokje 3x
  • handdoek 1x (eigen locatie

De organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

Strek je volledig uit tijdens het rollenPlattegrond

Oefenstof

Oefening 1

Rol de boomtakken van het pad zodat deze weer gebruikt kan worden

Basis: Begin bij de pion, rol d.m.v. de boomstamrol de blokjes om

Oefening 2

Maak van jezelf een pannenkoek

Basis: Houd de parachute vast en rol jezelf erin

Oefening 3

Rol als een steen richting Arie de Aap

Basis
: Rol als een pannenkoek van links naar rechts terwijl een kind over je heen stapt of springt