Kern

Balanceren & vallen

Materiaal

  • Stip 7x
  • hoepel 5x

Organisatie

Laat elk kind starten op een stip.

Aandachtspunten

  • Voeten voor elkaar zetten
  • Armen als een vliegtuig
  • Kijken waar je loopt

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Balanceer op de stenen in het oerwoud

Basis: Stap voorwaarts en sta 3 sec. stil op de stip
Eenvoudiger: Stap voorwaarts en sta kort stil op de stip
Uitdagender: Stap voorwaarts en sta 5 sec. stil op de stip

Oefening 2

Balanceer om de koude waterplassen

Basis: Loop rustig voorwaarts over de rand van de hoepel
Eenvoudiger: Loop zijwaarts over de rand van de hoepel
Uitdagender: Loop achterwaarts over de rand van de hoepel

Oefening 3

Beweeg al schaatsend over het ijs naar de boomhuit

Basis: Zijwaarts groot uitstappen met een lang balansmoment 
Eenvoudiger: Zijwaarts groot uitstappen met een kort balansmoment
Uitdagender: Zijwaarts groot uitstappen met een langer balansmoment