Kern

Bewegen op muziek

Materiaal

  • Stip 8x
  • Hoepel 8x (2x rood, 2x geel, 2x blauw, 2x groen)
  • Muziekbox (optioneel)

De organisatie

Alle kinderen staan in een kring op een stip.

Aandachtspunten

  • Voer de beweging groot uit
  • Kijk uit voor botsenPlattegrond

Oefenstof

Oefening

De kinderen starten op hun stip en luisteren goed naar de geluiden. Kunnen zij deze herkennen? En weten zij welke beweging hierbij hoort?

Kikker
De kinderen zakken door de knieen, zetten de handen op de grond en springen vervolgens hoog in de lucht. 

Tijger
De kinderen lopen op handen en knieen door de ruimte. Uiteraard mogen zijn daar ook bij brullen als een echte tijger

Krab

De kinderen spreiden de benen en zakken licht door de knieen. De armen gaan in de lucht en daarbij knippen ze met de vingers

Dolfijn

De kinderen zakken helemaal door de knieen en springen hoog de lucht in alsof een dolfijn uit het water springt

Tijdens dit liedje gaan de kinderen lekker dansen door de ruimte. Wanneer de muziek stopt dan horen de kinderen een dierengeluid. Op dat moment gaan zij zo snel mogelijk naar de juiste kleur hoepel die bij dit dier hoort. Deze hoepels liggen verdeeld over de ruimte:
Groen – Kikker 
Geel – tijger
Rood – Krab
Blauw – Dolfijn 

Uitbouw:
De kinderen lopen naar de hoepel zoals ze bij de eerste oefening hebben gedaan. 
Kikker – springend vanuit hurkzit
Tijger – lopend op handen en knieën
Krab – door de knieën zakkend en knippend met de vingers
Dolfijn – zo hoog mogelijk springend

Let op: de kinderen hebben ongeveer 8 seconden om naar de hoepel te lopen. Daarna volgen er 4 tikjes die aanduiden dat de muziek weer verder gaat