Kern

Gaan & Lopen

Materiaal

  • Stip 4x
  • Pion 6x
  • Springtouw 3x

De organisatie

Elk kind start op een stip. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Goed kijken waar je looptPlattegrond

Oefenstof

Oefening 1

Schuif met je billen over het zand naar de zee

Basis: Schuif met je billen vooruit over de grond naar de andere stip
Eenvoudiger: Schuif met je billen achteruit over de grond naar de andere stip
Uitdagender: Kruip als een krabbetje naar de andere stip

Oefening 2

Kruip als een tijger over de bomen heen.

Basis: Kruip als een tijger over de touwtjes heen
Eenvoudiger: Hang de touwtjes lager
Uitdagender: Hang te touwtjes hoger

Oefening 3

Draai een rondje op elke stip

Basis: Draai een rondje op elke stip
Eenvoudiger: Draai een rondje om elke stip
Uitdagender: Draai een rondje op elke stip met je ogen dicht