Kern

Rollen & Duikelen

Materiaal

  • Stip 12x
  • Matje 1x
  • Hoepel 3x
  • Pittenzakje 14x
  • Pion 1x
  • Blokje 3x

De organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Zitten als een kikker
  • Door je benen kijken
  • Kin op je borst (belangrijk voor de veiligheid!)
  • Handen vlak voor je tenenPlattegrond

Oefenstof

Oefening 1

Breng het snoepzakje naar de snoep pot

Basis: Doe het pittenzakje onder je kin en breng het met je armen wijd naar de hoepel

Oefening 2

Laat je vallen in de modder

Basis: Ga zitten op de grond en laatje naar achter vallen. Houd het pittenzakje tussen de kind en borst.

Uitdagender: Ga zitten in hurkzit en laat je naar achter rollen

Oefening 3

Rol alle bomen om

Basis: Begin bij de pion, rol d.m.v. de boomstamrol de blokjes om