Kern

Balanceren

Materiaal

  • Stip 4x
  • Pion 6x
  • Markeerstreep 3x
  • Pittenzakje 5x

Organisatie

Laat elk kind starten op een stip.

Aandachtspunten

  • Voeten voor elkaar zetten
  • Armen als een vliegtuig
  • Kijken waar je loopt

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Loop over de stenen. Kijk uit voor de krokodillen in het water!

Basis: Stap zijwaarts over de zakjes
Eenvoudiger: Stap voorwaarts over de zakjes
Uitdagender: Stap achterwaarts met 2 voeten op het zakje

Oefening 2

Stap over de omgevallen bomen heen

Basis: Loop over de markeerstreep en stap voorwaarts over de pionnen
Eenvoudiger: Loop over de markeerstreep en stap zijwaarts over de pionnen
Uitdagender: Loop over de markeerstreep en stap achterwaarts over de pionnen

Oefening 3

Sta op de stip en probeer je balans te houden

Basis: 3 sec stil staan op 1 been / links en rechts
Eenvoudiger: Zonder stil te staan
Uitdagender: Meer dan 3 seconden stil staan op 1 been