Kern

Springen & Landen

Materiaal

  • Stip 4x
  • Pittenzakje 10x
  • Hoepel 2x
  • Matje/kleedje (eigen locatie) 2x

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Zitten als een kikker
  • Door je benen kijken
  • Kin op je borst (belangrijk voor de veiligheid!)
  • Handen vlak voor je tenen

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Ga zitten als een kikker, zet Arie de Aap achter het matje.

Basis: Ga zitten als een kikker, doe het pittenzakje onder je kin en maak een koprol met hulpverlening
Eenvoudiger: Ga zitten als een kikker, doe het pittenzakje onder je kin en kijk door je benen naar Arie de Aap
Uitdagender: Ga zitten als een kikker,  doe het pittenzakje onder je kin en maak een koprol zonder hulpverlening

Oefening 2

Breng het snoepzakje naar de snoep pot

Basis: Doe het pittenzakje onder je kin en breng het met je armen wijd naar de hoepel

Oefening 3

Laat je vallen in de modder

Basis: Ga zitten in hurkzit en laat je naar achter rollen