Kern

Balanceren

Materiaal

  • Stip 4x
  • Pittenzakje 10x
  • Pion 6x
  • Markeerstreep 6x

Organisatie

Elk kind start op een stip. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Door je knieën bij het springen
  • Kijken waar je naar toe gooit bij het mikken

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Sluip stiekem door het bos waar de andere  apen slapen

Basis
: Balanceer op de tenen voorwaarts 
Eenvoudiger: Balanceer op de tenen zijwaarts
Uitdagender: Balanceer achterwaarts op de tenen

Oefening 2

Ga via de stapstenen naar het eiland aan de overkant

Basis
: Balanceer voorwaarts op de pittenzakjes
Eenvoudiger: Balanceer zijwaarts over de pittenzakjes
Uitdagender: Balanceer achterwaarts op de pittenzakjes

Oefening 3

Stap over de omgevallen bomen heen, maar blijf op het pad

Basis: Balanceer voorwaarts op de lijn en stap over de pionnen
Eenvoudiger: Balanceer zijwaarts over de lijn en stap over de pionnen
Uitdagender: Balanceer achterwaarts over de lijn en stap over de pionnen