Kern

Balanceren & Vallen

Materiaal

  • Stip 5x
  • Hoepel 1x
  • Pittenzakje 6x

Organisatie

Elk kind start op een stip. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Maak vleugels van de armen
  • kijk iets voor je voeten 
  • zet voet voor voet

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Breng de kikker terug naar de waterplas

Basis: Pittenzakje op je hoofd en balanceer naar de hoepel
Eenvoudiger: Hetzelfde, maar dan met hand op het pittenzakje
Uitdagender: Hetzelfde, maar dan balancerend op de tenen

Oefening 2

Balanceer over de doorzichtige lijn naar de overkant

Basis
: Balanceer op de tenen naar de stip
Eenvoudiger: Balanceer zijwaarts op de tenen naar de stip
Uitdagender: Balanceer achterwaarts op de tenen naar de stip

Oefening 3

Ga via de stapstenen naar het eiland aan de overkant

Basis
: Balanceer voorwaarts op de pittenzakjes
Eenvoudiger: Balanceer zijwaarts over de pittenzakjes
Uitdagender: Balanceer achterwaarts op de pittenzakjes