Kern

Combiles

Materiaal

  • Stip 4x
  • Hoepel 4x
  • Pittenzakje 12x

Organisatie

Elk kind start op een stip. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

Buig door je knieën bij het springen

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Breng de gekleurde snoepjes naar de snoep pot d.m.v. de boomstamrol

Basis: Breng de pittenzakjes naar de hoepel d.m.v. een boomstamrol
Eenvoudiger: Verklein de afstand
Uitdagender: Vergroot de afstand

Oefening 2

Spring in de waterplassen

Basis: Spring voorwaarts, met 2 voeten in de hoepels
Eenvoudiger: Stap voorwaarts in de hoepels
Uitdagender: Spring zijwaarts met 2 voeten in de hoepels

Oefening 3

Stamp en draai over de eilandjes 

Basis: Stamp een rondje op de stippen
Eenvoudiger: Stamp op de stippen
Uitdagender: Stamp snel een ronde op de stippen