Kern

Themales: Sinterklaas

Materiaal

  • Stip 8x
  • Hoepel 8x
  • Pittenzak 20x
  • Markeerstreep 5x
  • Overige materialen voor oefening 3

Organisatie

De kinderen gaan over het parcours. Laat elk kind/groepje bij een ander onderdeel starten zodat zij niet in de rij staan.

Aandachtspunten

  • Armen als een vliegtuig bij balanceren
  • 1 voet (R) op de stip en 1 voet (L) voor de stip bij mikken (= rechtshandige gooier)

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 1

Gooi de cadeautjes in de schoorsteen

Basis: Gooi de pittenzakjes in de hoepel
Eenvoudiger: Verklein de afstand
Uitdagender: Vergroot de afstand

Oefening 2

Loop over de daken en breng het cadeautje naar de schoorsteen

 

Basis: Loop vooruit over de strepen en breng het zakje naar de andere hoepel
Eenvoudiger: Loop zijwaarts over de strepen en breng het zakje naar de andere hoepel
Uitdagender: Idem en stap over de blokjes heen (schoorstenen)

Oefening 3

Kruip zachtjes over al het speelgoed heen in de slaapkamer. Kijk uit dat de kinderen niet wakker worden!

Basis: Breng het zakje naar de hoepel zonder de spullen aan te raken op je tenen
Eenvoudiger: Idem op platte voeten
Uitdagender: Idem kruipend