Kern

Bewegen op muziek

Materiaal

  • Stip 5x
  • Optioneel: boxje voor harder geluid

Organisatie

De kinderen dansen op hun eigen stip en staan zo gepositioneerd dat ze Arie goed kunnen zien.

Aandachtspunten

  • Pedagogisch medewerker: beeld de bewegingen groot uit
  • Kinderen: probeer Arie zo snel mogelijk na te doen

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 

We gaan dansen op het lied ‘Springen!’. Voordat jullie aan de slag gaan moeten de kinderen goed weten welke bewegingen er zijn. Tijdens het refrein wordt duidelijk voorgezegd wat we gaan doen, maar tijdens de coupletten mogen zelfverzonnen bewegingen gemaakt worden. Wil je Arie uit het filmpje nadoen? Dan oefen je de volgende bewegingen:

Intro:  springen met handen in de lucht op de plaats
Couplet 1: Klappen en marcheren op de plaats
Refrein 1: Handen naar voren, voeten naast elkaar, zak iets door de knieën en springen maar!

Couplet 2: Tikken op de knieën en marcheren op de plaats
Refrein 2: Hand op je hoofd, maak een konijnenoor, zet je voeten naar elkaar en springen maar!
Couplet 3: Zwaaien en marcheren op de plaats
Refrein 3: Voeten naast elkaar, handen op de grond en springen in het rond!