Kern

Balanceren

Materiaal

  • Stip 12x
  • Pion 6x
  • Markeerstreep 6x
  • Hoepel 4x

Organisatie

Laat elk kind starten op een stip.

Aandachtspunten

  • Voeten voor elkaar zetten
  • Armen als een vliegtuig
  • Kijken waar je loopt

  

Plattegrond 

Oefening 1
Stap over de omgevallen bomen heen

Basis: Loop over de markeerstreep en stap zijwaarts over de pionnen
Eenvoudiger: Loop over de markeerstreep en stap voorwaarts over de pionnen
Uitdagender: Loop over de markeerstreep en stap achterwaarts over de pionnen

Oefening 2

Sta op de steen en val niet in het water

Basis: 3 sec stil staan op 1 been / links en rechts
Eenvoudiger: Zonder stil te staan
Uitdagender: Meer dan 3 seconden stil staan op 1 been

Oefening 3

Loop over de schilpadden heen (de kinderen kunnen een eigen route kiezen)

Basis: Loop voorwaarts een rondje op de hoepel
Eenvoudiger: Loop zijwaarts een rondje op de hoepel
Uitdagender: Loop achterwaarts een rondje op de hoepel