JONG / Scoren! – Kern

Het inhaalcircuit

Algemeen (per organisatie)

 • Duur – 30 minuten
 • Deelnemers – min. 6 / max. 12
 • Afmeting – de beschikbare ruimte

Materiaal

 • Dopje 20x
 • Pion 14x
 • Hoepel 10x

Organisatie

De kinderen starten in tweetallen allemaal bij een ander spel en gaan van daaruit naar de volgende spellen. Elk tweetal heeft 1 bal in die houden ze in bezit

Aandachtspunten 

 • Er moet altijd gestart worden op de aangegeven plaats
 • De kinderen moeten om de beurt gooien (dus niet de beste gooier meerdere beurten achter elkaar)

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening

De spelleider heeft 6 activiteiten uitgezet en zet de tijd op 12 minuten. De kinderen gaan in deze tijd proberen om zo snel mogelijk de onderstaande opdrachten uit te voeren. Wanneer een spel in afgerond gaat het tweetal zo snel mogelijk naar de volgende. Wanneer het laatste spel is afgerond starten ze gewoon weer bij het eerste spel, en het team dat aan het eind van de tijd vooraan staat wint de spelronde

De spellen:

 1. 10x overgooien over een afstand van 4 meter (voeten achter de lijn houden)
 2. Rol de bal over een afstand van ongeveer 4 meter en deze bal moet stil blijven liggen in de hoepel
 3. Stuiter de bal 5x, via de hoepel in het midden, naar je maatje aan de overkant die de bal moet vangen. Daarna ontvang je op dezelfde manier de bal terug.
 4. Rol over een afstand van 8 meter de bal tegen de drie pionnen. Je mag verder als ze alle drie om zijn
 5. over een afstand van 8 meter wordt de bal 5x in de ‘levende basket’ gegooid. Dit betekent dat één speler gooit en de ander een hoepel vasthoudt
 6. De bal moet 8x succesvol in de lucht worden gegooid en vervolgens naar het maatje worden geslagen. Diegene moet hem vervolgens ook nog vangen. Dit moet 8x worden uitgevoerd
Mochten bij een spel een derde team aansluiten, dan mag het team dat het langst bij dat onderdeel staat mag door naar het volgende onderdeel

Eenvoudiger / Uitdagender: speel met de afstanden of scoringsaantal