Inleiding

Spelen met appels

Materiaal

  • Stip 12x
  • Bal 6x

De organisatie

Er staan 2 kinderen tegen over elkaar op een stip (afstand 3 meter). Er is 1 bal per 2-tal

Aandachtspunten 

  • Houd de bal met twee handen vast¬†
  • Zwaai van tussen je benen naar voren: eerst rollend, daarna gooiendPlattegrond

Oefenstof

De oefening

De kinderen spelen de bal naar elkaar over op 3 niveaus:

  • rollend naar elkaar
  • overgooiend naar elkaar waarbij de bal stuitert*
  • overgooiend naar elkaar waarbij de ander de bal probeert te vangen
    *Voor de stuiter kun je een hoepel neerleggen in het midden om daar in te stuiten

Belevingswereld:
Gooi net als Arie de Aap de appel naar de ander toe.
Pas op dat de appel niet op de grond valt!