Inleiding

Jan Huygen in de ton

Materiaal

  •  Stippen 9x

De organisatie

Alle kinderen en Arie staan op een stip. Iedereen heeft elkaars handen vast.

Aandachtspunten 

Zorg dat de stippen zo liggen, dat iedereen elkaars hand vast kan houden in de kring.Plattegrond

Oefenstof

De oefening

Iedereen loopt hand in hand met de kring een rondje. Tijdens het lopen zingt iedereen het liedje:

Jan Huygen in de ton
Met een hoepeltje erom
Jan Huygen
Jan Huygen
En de ton die viel in duigen

Nu laat iedereen elkaars handen los en valt iedereen op de grond.

Tijdens dit liedje kun je variëren: ander looptempo, andere richting, kinderen wisselen, om de beurt naar achteren vallen.