Inleiding

Als dieren naar de overkant

Materiaal

  •  Stippen 5x
  • pionnen 5x

De organisatie

Laat de kinderen allemaal starten op een stip

Aandachtspunten 

  • Vraag aan de kinderen of zij een dier weten die ze na kunnen doen Plattegrond

Oefenstof

De oefening

Loop als verschillende dieren naar de overkant. 

  • Tijger 
  • Kikker 
  • Slang 
  • Slak 
  • Olifant