Inleiding

De hulp Sint of Piet

Materiaal

  • Stip 9x

De organisatie

De kinderen starten vanaf de stip, maar gaan hier snel vanaf om te laten zien dat zij de echte hulp Sint of Piet zijn!

Aandachtspunten 

Pedagogisch medewerker: beeld zelf de opdracht groot uit zodat de kinderen meegaan in jouw verhaalPlattegrond

Oefenstof

De oefening

Arie heeft vernomen dat Sinterklaas het erg druk heeft en hij kan wel wat hulp gebruiken. De kinderen moeten wel laten zien dat ze dit in huis hebben en moeten dus de onderstaande oefeningen uitvoeren in de vrije ruimte.

  • Loop als Sinterklaas. Kun je ook net zo goed zwaaien als Sint? (zwaaien)
  • Doe alsof je een hele zware zak met cadeautjes draagt. Eerst met één cadeautje, daarna met twee en hoe zwaar is de zak met wel tien cadeautjes? (lopen en door knieën zakkend)
  • Loop als een Piet op het dak. Heel zachtjes, want anders wordt iedereen wakker! (op tenen lopen)
  • Oh jee, Piet heeft haast. Er moeten nog heel veel schoentjes gevuld worden en het wordt alweer licht. Kun jij net zo hard rennen als Piet? (rennen door de ruimte)
  • Sinterklaas zit op zijn paard, hoe loopt Ozosnel? En kan Ozosnel ook galopperen, probeer dat maar eens! (huppelen)
  • Hoe zou Piet door die smalle schoorsteen gaan? Doe eens voor! (door een hoepel bijvoorbeeld) 
  • En kun je net zo goed als Piet cadeautjes inpakken (doen alsof je knipt en plakt)
  • Weten de kinderen zelf ook een belangrijke opdracht?