Inleiding

Hoepel springen

Materiaal

  • Stip 8x
  • Hoepel 8x

De organisatie

Ieder kind staat op zijn eigen stip met een hoepel. Vanaf daar start elke keer de oefening.

Aandachtspunten

  • Elke keer weer beginnen vanaf de stip
  • Wachten met springen tot de hoepel bijna helemaal op de grond ligt

.Plattegrond

Oefenstof

De oefening

Ieder kind gooit zijn hoepel een klein stukje naar voor en wacht tot de hoepel (bijna) op de grond ligt. Dan spring je in je eigen hoepel. Iedereen neem zijn hoepel weer mee naar de stip en doet het nog een keer.

Belevingswereld: Spring in het water. PLONS!