Inleiding

Sneeuwballenspel

Materiaal

  •  Stippen 4x
  • Pittenzakjes 8x

De organisatie

De kinderen staan op een stip in een rij.

Aandachtspunten

Hou de afstand tussen Arie de Aap en de stippen klein. De kans dat de kinderen Arie de Aap raken is dan groter.Plattegrond

Oefenstof

De oefening

Ieder kind staat op een stip met 2 pittenzakjes. Arie de Aap loopt naar overkant. De kinderen proberen Arie de Aap te raken door de pittenzakjes te gooien. Doe dit een paar keer.

Er kan ook een kind een keer overlopen naar de andere kant.

Belevingswereld: Gooi de sneeuwballen naar Arie de Aap!