Inleiding

Spiegelen

Materiaal

  • Stip 4x

De organisatie

Elk kind staat tegenover een ander kind op een stip

Aandachtspunten 

  • Zorg voor genoeg ruimte tussen de kinderen
  • Begin niet te moeilijkPlattegrond

Oefenstof

De oefening

Kind A doet een beweging (bijvoorbeeld handen in lucht). Kind B moet die beweging nadoen. Na 1 minuut wisselen de kinderen van taak. Nu mag kind B de bewegingen bedenken en moet kind A de bewegingen nadoen.

Wissel daarna de tweetallen zodat de kinderen tegenover iemand anders komen.