Inleiding

Rennen door de jungle

Materiaal

 •  Pion 2x

De organisatie

Alle kinderen staan in een rij achter de begeleider.
De pionnen staan 4 meter uit elkaar.

Aandachtspunten 

Zorg dat er ruimte tussen de kinderen is 

 •  Plattegrond

Oefenstof

De oefening

De kinderen rennen achter de begeleider aan die in een ovaalvorm om de pionnen rent door de jungle. In de jungle komen jullie verschillende hindernissen tegen (denk beeldend). De begeleider roept welke hindernis er is. Nadat een hindernis is geweest, ren je weer door. 

 • Omgevallen bomen 
  Springen 
 • Kudde olifanten komen langs 
  Ga na de zijkant 
 • Diepe kuil in de grond
  Grote sprong

 • Bijen kopen op je af 
  Sla alle bijen van je af 
 • Rivier 
  Zwem door de rivier heen (buik op de grond en zwembeweging maken) 

 Ren een paar rondes en herhaal verschillende hindernissen.