Inleiding

Hie Ha Hoepelsprong

Materiaal

  • Stip 4x
  • Hoepel 4x

De organisatie

Ieder kind staat op zijn eigen stip met een hoepel. Vanaf daar start elke keer de oefening.

Aandachtspunten 

  • Elke keer weer beginnen vanaf de stip
  • Wachten met springen tot de hoepel bijna helemaal op de grond ligtPlattegrond

Oefenstof

De oefening

Ieder kind gooit zijn hoepel een klein stukje naar voor en wacht tot de hoepel (bijna) op de grond ligt. Dan spring je in je eigen hoepel. Iedereen neem zijn hoepel weer mee naar de stip en doet het nog een keer.

Belevingswereld: Spring in een grote plas met water. PLONS!