Inleiding

Memorie

Materiaal

  • Stip 8x
  • Hoepel 1x
  • Alle andere materialen uit de tas

De organisatie

In de zaal liggen allemaal verschillende materialen. Bij Arie de Aap ligt het andere deel van het voorwerp (dus een geel zakje in de zaal en een geel zakje bij Arie). De kinderen zitten in een kring op de stip.

Aandachtspunten 

  • 1 van de 2 voorwerpen ligt in de zaal en de ander bij Arie de Aap.
  • Er mag maar 1 voorwerp tegelijk meegenomen wordenPlattegrond

Oefenstof

De oefening

Ieder kind krijgt van Arie de Aap een voorwerp. Dat kind moet in de zaal hetzelfde voorwerp gaan zoeken en terug brengen bij Arie de Aap. Het kind mag tijdens het zoeken het voorwerp meenemen om te vergelijken. Als het lukt mogen de kinderen de voorwerpen springend ophalen.

Belevingswereld: Arie de Aap is onderweg de helft van zijn spullen verloren. Willen jullie hem helpen om alles weer bij elkaar te zoeken?