Balanceren – Afsluiting

De kokosnoten vulkaan

Materiaal

  • Stippen 4x
  • Pittenzakjes 10x
  • Hoepels 1x

Organisatie
De kinderen zitten in een kring op een stip. Arie de Aap zit ook in de kring met een hoepel met pittenzakjes erin.

Aandachtspunten

  • ¬†Iedereen moet Arie de Aap kunnen zien
  • Vertel eerst een verhaal over de kokosnoten vulkaanPlattegrond

Oefenstof

De oefening
In 1 hoepel zitten de pittenzakjes. De  begeleider gooit de pittenzakjes de zaal in. De kinderen moeten de zakjes weer terug brengen. Ondertussen blijft de begeleider de zakjes eruit
gooien.

Belevingswereld: De kokosnoten vulkaan bast uit! Probeer zo snel mogelijk alle kokosnoten weer terug te brengen bij Arie de Aap, pas dan stopt de vulkaan met uitbarsten.