Afsluiting

Ren je rond!

Materiaal

  • Stip 9x

Organisatie

De kinderen staan allemaal op een stip en luisteren goed naar Arie de Aap

Aandachtspunten

Laat de kinderen ruim om de groep bewegen

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening 

De kinderen staan in een kring samen met Arie de Aap. Arie noemt steeds een naam van een kind en geeft daarbij een opdracht. Op deze manier moet het kind om de andere kinderen heen rennen totdat hij/zij terug is bij de eigen stip. Denk hierbij aan rennen, springen, galop, kruipen, enz

Uitbouw: meerdere kinderen gaan om de groep heen, maar let op botsen