Afsluiting

De kokosnotenvulkaan

Materiaal

  • Pittenzakje 20x
  • Stip 9x 
  • Hoepel 1x

Organisatie

De kinderen zitten in een kring op een stip. Arie de Aap zit ook in de kring met een hoepel met pittenzakjes erin.

Aandachtspunten 

  • Iedereen moet Arie de Aap kunnen zien
  • Vertel eerst een kort verhaaltje over de kokosnoten vulkaan

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening

In 1 hoepel zitten de pittenzakjes. De begeleider gooit de pittenzakjes de zaal in. De kinderen moeten de zakjes weer terug brengen. Ondertussen blijft de pedagogisch medewerker de zakjes eruit gooien.

Belevingswereld:
De kokosnoten vulkaan bast uit! Probeer zo snel mogelijk alle kokosnoten weer terug te brengen bij Arie de Aap, pas dan stopt de vulkaan met uitbarsten.