Afsluiting

Hoofd, schouders, knie en teen

Materiaal

  • Stip 9x

Organisatie

De kinderen staan in een kring op een stip. Arie de Aap staat ook in de kring en moet goed zichtbaar zijn voor iedereen.

Aandachtspunten 

Zorg dat iedereen genoeg ruimte heeft om te bewegen

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening

De kinderen zingen samen met Arie het liedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’. De kinderen dansen actief mee met dit doe-lied en bewegen naar wat er gezongen wordt. Herhaal het liedje een aantal keer.

Hoofd, schouders, knie en teen
Hoofd, schouders, knie en en teen
Oren, ogen, puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen 

Belevingswereld:
Voordat je het liedje start eerst vragen of iedereen zijn hoofd kan aanraken. En wie kan zijn tenen aanraken, en wie zijn neus, enz?