Afsluiting

Snoepjes naar de pot

Materiaal

  • Stip 1x
  • Pion 8x
  • Hoepel 8x
  • Pittenzakje 20x

Organisatie

Iedereen start met een pittenzakje in zijn hand bij de stip. Arie de Aap staat in het midden tussen de pionnen.

Aandachtspunten 

  • Duidelijk aangeven dat de kinderen nadat ze voorbij Arie de Aap zijn via de hoepels/achter de pionnen langs weer terug naar het begin moeten.
  • 1 zakje per keer mee nemen

  

Plattegrond 

Oefenstof

Oefening

De kinderen proberen het pittenzakje in de hoepel aan de overkant te leggen. Arie probeert iedereen met een zakje te tikken. Wanneer een kind getikt is probeert hij/zij het opnieuw. Wanneer het zakje is overgebracht gaat hij/zij weer proberen een nieuw zakje over te brengen. 

Later kunnen ook de kinderen (met Arie) de tikker zijn. 

Belevingswereld: Probeer de snoepzakjes naar de snoep pot te brengen. Arie houdt wel van snoepjes, dus die probeert jullie te tikken!