Afsluiting

Tsjoe tsjoe wa

Materiaal

  • Stippen 5x
  • Optioneel: muziekbox 

Organisatie

De kinderen staan in een kring op een stip. Arie de Aap staat ook in de kring en moet goed zichtbaar zijn voor iedereen.

Aandachtspunten

  • Zorg dat iedereen Arie de Aap goed kan zien Plattegrond

Oefenstof

De oefening

Zoek op het internet (bijvoorbeeld Youtube of Spotify) een versie van het lied ‘Tsjoe Tsjoe Wa’. Dit is een mooi doe-liedje waarbij uitgevoerd wordt wat er gezongen wordt. Veel plezier met deze dans!

PS: Arie doet graag mee