Afsluiting

De Kokosnotenvulkaan

Materiaal

  • Stip 9x
  • Pittenzakje 20x
  • Hoepel 1x

De organisatie

De kinderen zitten in een kring op een stip. Arie de Aap zit ook in de kring met een hoepel met pittenzakjes erin.

Aandachtspunten 

  • Iedereen moet Arie de Aap kunnen zien
  • Vertel eerst een verhaal over de kokosnoten vulkaan



Plattegrond

Oefenstof

De oefening

In 1 hoepel zitten de pittenzakjes. De begeleider gooit de pittenzakjes de zaal in. De kinderen moeten de zakjes weer terug brengen. Ondertussen blijft de begeleider de zakjes eruit gooien.

Belevingswereld: De kokosnoten vulkaan bast uit! Probeer zo snel mogelijk alle kokosnoten weer terug te brengen bij Arie de Aap, pas dan stopt de vulkaan met uitbarsten.